Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Strona główna

Informacje dla


pracowników UMK


studentów i doktorantów


gości UMK


absolwentów UMK


klientów zewnętrznych

Statystyki

Status usług

Informacje o UCI

Komunikaty
e-mail: pomoc@uci.umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Usługi informatyczne
Strona UMK   Serwis A-Z   Mapa serwisu   

Zaloguj się    


UCI


Serwis ten jest poświęcony szeroko rozumianym usługom informatycznym, które dedykowane są społeczności akademickiej, a realizowane przez Uczelniane Centrum Informatyczne. Jednostka ta zapewnia pracownikom i studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika sprawny dostęp do krajowych i światowych zasobów internetowych. Do zadań UCI należy też adaptacja nowoczesnych technologii informatycznych dla potrzeb Uczelni oraz nadzór nad zasobami informacyjnymi sieci uniwersyteckiej. Centrum wspiera badania naukowe i proces dydaktyczny udostępniając oprogramowanie i technologie dużych mocy obliczeniowych.


Menu po lewej stronie daje dostęp do informacji redagowanych zgodnie z potrzebami konkretnych grup użytkowników. Pracownikom i studentom UMK zalecamy rozpoczęcie pracy od zalogowania się przy pomocy odsyłacza Zaloguj się w menu górnym.


Początek strony